OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0027
Ime
Vojščica - Avstro-ogrski vodni zbiralnik - korito v Gornji vasi.
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
17633
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
tehniška dediščina
Obseg
skupina objektov
Tipološka gesla
obeležje vojaški enoti, vodni zbiralnik, vodno korito
Gradivo
beton, kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Vojščica
Območja
Bojišče Kostanjevica, Vojščica
y = 397247
x = 76904
Nadmorska višina
300 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
20.08.2005 12:10:28
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
11.12.2006 11:54:21
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0027 - Vojščica - Avstro-ogrski vodni zbiralnik - korito v Gornji vasi.
Tekstovni opis
Korito z zelo poškodovanim avstro-ogrskim napisom je sestavni del vodnega zbiralnika. Vodni zbiralnik s prostonino 15 kubičnih metrov je bil zgrajen (oz. obnovljen) med prvo svetovno vojno. Korito z napisom je vgrajeno z zunanje strani v kamniti zid, ki pravokotno obdaja vodni zbiralnik. V notranjosti zbiralnika (za kamnitim zidom) je zidan kraški vodnjak. Pohodna površina okoli vodnjaka v notranjosti je tlakovana s kamnitimi skrilami.
Nekoč je bila na koritu pritrjena značka soške armade.
Prepis sporočila
1914 - 1916
19 23. mai 16
Interpretacija sporočila
1914 - 1916
23. mai 1916
Prevod interpretacije sporočila
1914 - 1916
23. maj 1916
Tekstovni opis lokacije
Vodni zbiralnik se nahaja v centru Gornje vasi, levo (severno) ob lokalni cesti Vojščica - Komen.
Stanje
Celotni kompleks je zanimiva tehnična dediščina, ki pa je danes zanemarjena in potrebna rekonstrukcije. Napis na pročelju (koritu) je zelo poškodovan.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT