OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0040
Ime
Zatolmin - Napisna plošča pekarne avstro-ogrske 3. gorske brigade na planini Polog
Sinonimi
Pekarna na planini Polog 
Evidenčna številka RKD
15483
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
balvan, napisna plošča, obeležje vojaški enoti, pekarna, spominska plošča
Gradivo
kamen, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Zatolmin
Območja
y = 401883
x = 122636
Nadmorska višina
466 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:49:23
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Marco Mantini
Opombe
 
A0040 - Zatolmin - Napisna plošča pekarne avstro-ogrske 3. gorske brigade na planini Polog
Tekstovni opis
Betonska napisna plošča na skali. Posvečena rezervni pekarni avstro-ogrske 3. gorske brigade. Postavljena leta 1916, v obliki pekovskega loparja.
Prepis sporočila
FJI
NOTBÄCKEREI DER
3. GEBIRGSBRIGADE
1915 - 1916
Interpretacija sporočila
Franz Josef Imperator
Notbäckerei der
3. Gebirgbrigade
1915 - 1916
Prevod interpretacije sporočila
Franc Jožef I.
Rezervna pekarna 3. gorske brigade
1915 - 1916
Tekstovni opis lokacije
Na travniku planine Polog, jugozahodno od sirarne. Ob temeljih vojaških stavb zahodno od ceste na planino Polog. Dobro vidno s ceste.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT