OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0063
Ime
Volarje - Napisna plošča avstro-ogrskega 46. pehotnega polka nad planino Pretovč
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15467
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
jarek, obeležje bataljonu, obeležje vojaški enoti, spominska plošča, strelski jarek
Gradivo
beton, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Volarje
Območja
Bojišče Mrzli vrh
y = 399298
x = 120657
Nadmorska višina
1287 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
23.08.2005 21:12:58
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
14.06.2006 22:52:23
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0063 - Volarje - Napisna plošča avstro-ogrskega 46. pehotnega polka nad planino Pretovč
Tekstovni opis
Napis v betonski steni porušenega avstroogskega bojnega položaja. Ohranjen zgornji del z oznako 3. bataljona avstroogskega 46. pehotnega polka. Leto nastanka verjetno 1917. Numeracija bojnega položaja.
Prepis sporočila
No. 130
[ERBA]UT von IB III/46
[...]
Interpretacija sporočila
No. 130
Erbaut von Infanteriebataillon III/46
[...]
Prevod interpretacije sporočila
©t. 130
Zgradil III. bataljon 46. pehotnega polka
[...]
Tekstovni opis lokacije
Na severozahodnih travnatih pobočjih Mrzlega vrha, na območju dobro vidnega bojišča. Nad planino Pretovč.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Alliney, G., 2000: Mrzli Vrh. Chiari. Nordpress.
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT