OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0100
Ime
Zatolmin - Vodni zbiralnik avstro-ogrskega 56. pehotnega polka pod planino Pretovč
Sinonimi
Ratvay Brunnen 
Evidenčna številka RKD
15489
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
napisna plošča, obeležje stotniji, obeležje vojaškemu poveljniku, obeležje vojaški enoti, spominska plošča, vodni zbiralnik, vodno korito
Gradivo
beton, kamen, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Zatolmin
Območja
Bojišče Mrzli vrh
y = 400155
x = 120602
Nadmorska višina
1050 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 22:58:32
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
09.04.2006 04:52:17
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0100 - Zatolmin - Vodni zbiralnik avstro-ogrskega 56. pehotnega polka pod planino Pretovč
Tekstovni opis
Zidani vodni zbiralnik in korito ob kolovozu. Vgrajena kamnita napisna plošča z imenom zbiralnika: Ratvay Brunnen. Zgradila leta 1917 gradbena stotnija 4. bataljona avstroogrskega 56. pehotnega polka.
Prepis sporočila
RATVAY BRUNNEN
Erbaut von
k.u.k. BAUKOMP. 4/56.
1917
Interpretacija sporočila
Ratvay Brunnen
Erbaut von
kaiserliche und königliche Baukompagnie 4/56
1917
Prevod interpretacije sporočila
Vodnjak Ratvay
Zgradila cesarska in kraljevska gradbena stotnija 4/56.
1917
Tekstovni opis lokacije
Ob kolovozu iz Zatolmina na planino Pretovč. Na severnem pobočju Mrzlega vrha. Med planinama Zagrmuč in Pretovč.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT