OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0130
Ime
Lepena - Napis mitraljezcev avstro-ogrskega 4. bosansko-hercegovskega pehotnega polka na koti 1776
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
kaverna, napis, obeležje vodu, obeležje vojaškemu poveljniku, obeležje vojaški enoti
Gradivo
kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916 - 1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Bovec
Naselje
Lepena
Območja
Bojišče kota 1776
y = 395345
x = 129222
Nadmorska višina
1750 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
26.08.2005 22:29:18
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
10.04.2006 20:31:39
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0130 - Lepena - Napis mitraljezcev avstro-ogrskega 4. bosansko-hercegovskega pehotnega polka na koti 1776
Tekstovni opis
Kota 1776 je bila del avstro-ogrske obrambne črte na območju planine Zagreben nad Lepeno. Od aprila 1916 do septembra 1917 je območje od vznožja severnih sten Lemeža do vznožja južnega grebena Lipnika branil IV. bataljon 4. bosansko-hercegovskega pehotnega polka, ki so ga sestavljale 13., 14., 15., 16. pehotna stotnija (prvi bataljon je imel stotnije s številkami od 1 do 4, drugi od 5 do 8, tretji od 9 do 12) ter bataljonska strojnična stotnija, ki ji je poveljeval nadporočnik Dr. Schechner. Koto 1776 je v tem času branila 16. pehotna stotnija, ki ji je bil dodeljen tudi 3. strojnični vod omenjene strojnične stotnije IV. bataljona 4. bosansko hercegovskega pehotnega polka. Ostala strojnična voda strojnične stotnije sta bila kot ognjena podpora dodeljena ostalim stotnijam (13., 14., 15.) in razporejena vzdolž obrambne linije od kote 1776 do Lemeža. Obema na plošči zapisanima častnikoma je bilo po uradnih evidencah (Ranglisten der k.u.k. Armee) a-o armade ime Karl, nadporočnik Dr. Karl Schechner je bil poveljnik strojnične stotnije, praporščak Karl Borth pa poveljnik njenega 3. voda. Dr. nadporočnika Schechnerja govori o mobiliziranem rezervnem nadporočniku s končano visoko šolo.
Prepis sporočila
ERBAUT v. 3. ZG. IV. MGK
u. d. KMDO. d. H.
OBLT. Dr. K. SCHECHNER
ZGSKMDT. FHN. K. BORTH
Interpretacija sporočila
Erbaut von 3. Zug (der) IV. Maschinengewehrkompagnie
unter dem Kommando des Herrn
Oberleutnants Dr. K. Schechner
Zugskommandant Fähnrich K. Borth
Prevod interpretacije sporočila
Zgradil 3. vod IV. strojnične stotnije pod poveljstvom gospoda nadporočnika Dr. K. Schechnerja. Poveljnik voda praporščak K. Borth.
Tekstovni opis lokacije
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT