OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0018
Ime
Kostanjevica - Napisna plošča avstro-ogrske 46. strojnične stotnije poročnika Majsaia severno od Grmače
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
napisna plošča, obeležje stotniji, obeležje vojaškemu poveljniku z enoto, strelski jarek, strojnični položaj
Gradivo
beton, kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916 - 1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Kostanjevica
Območja
Bojišče Lokvica, Kostanjevica
y = 395905
x = 79427
Nadmorska višina
367 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
0,6 x 0,4 m
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 22:50:42
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
02.02.2006 13:17:01
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
A0018 - Kostanjevica - Napisna plošča avstro-ogrske 46. strojnične stotnije poročnika Majsaia severno od Grmače
Tekstovni opis
Betonirano strojnično gnezdo (A0080) ima na notranji in zunanji strani zidov več napisov oz. podpisov. Med njimi izstopa vzidana betonska plošča vel. 60 x 40 cm z oznako strojnične stotnije in imenima poveljnikov.
Obrambno linijo, kateri pripada tudi strojnično gnezdo, so Avstrijci zgraditi po padcu Gorice v avgustu 1916.

Prepis sporočila
1917 V 22
M.G.K.N° 46
Kp. Komd.
Lejtnant Majsai
III. Zug. Komend.
Kocsis Stapsz Feld.
Interpretacija sporočila
Prevod interpretacije sporočila
22.V.1917
46. strojnična stotnija
poveljnik poročnik Majsai
III. vod
poveljnik Kocsis Stapsz Feld.
Tekstovni opis lokacije
Napis se nahaja na notranji strani vzhodnega zidu avstro-ogrskega mitralješkega položaja severno od Grmače.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT