OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0041
Ime
Zatolmin - Napisna plošča avstro-ogrskega 66. pehotnega polka na planini Zagrmuč
Sinonimi
Ratvay Brunnen 
Evidenčna številka RKD
15485
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
spominska plošča, vodni zbiralnik
Gradivo
kamen, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Zatolmin
Območja
Bojišče Mrzli vrh
y = 400547
x = 120505
Nadmorska višina
1014 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:55:29
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Marco Mantini
Opombe
 
A0041 - Zatolmin - Napisna plošča avstro-ogrskega 66. pehotnega polka na planini Zagrmuč
Tekstovni opis
Kamnita napisna plošča s porušenega vojaškega vodnega zbiralnika, imenovanega Ratvay Brunnen. Vzidana v steno sirarne. Leta 1916 jo je postavil 2. bataljon 66. avstroogrskega pehotnega polka.
Prepis sporočila
RATVAY-BRUNNEN
Erbaut
J.Baon. 2/66
1916
Interpretacija sporočila
Ratvay-Brunnen
Erbaut
Infanteriebataillon 2/66
1916
Prevod interpretacije sporočila
Vodnjak Ratvay
Zgradil 2. bataljon 66. pehotnega polka
1916
Tekstovni opis lokacije
Vgrajeno v severovzhodno steno sirarne na planini Zagrmuč, ki stoji tik pod kolovozom iz Zatolmina na planino Pretovč.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT