OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0052
Ime
Dolje - Spominsko znamenje trentinskega prostovoljca Guglielma Moggie na Mrzlem vrhu
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15458
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
kenotaf, napisni kamen, obeležje žrtvi, spomenik
Gradivo
kamen
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1925 - 1935
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Dolje
Območja
Bojišče Mrzli vrh
y = 399984
x = 119981
Nadmorska višina
1173 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
23.08.2005 13:15:34
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
19.09.2012 23:03:28
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
A0052 - Dolje - Spominsko znamenje trentinskega prostovoljca Guglielma Moggie na Mrzlem vrhu
Tekstovni opis
Tipski napisni kamen, posvečen Guglielmu Moggii, trentinskemu prostovoljcu, podporočniku italijanskega 41. pehotnega polka, ki je 19.03.1916 padel na območju obeležja. Postavljen v 30-tih letih 20. stoletja.
Prepis sporočila
IL XIX III MCMXVI
QVI
CADDE COMBATTENDO
PER L'ITALIA
IL VOLONT. TRENTINO
MOGGIO GUGLo
S.TENENTE 41o FANTER.
NATO A BOLOGNA
IL XIV IV MDCCCXCV

LA LEGIONE TRENTINA
POSE
Interpretacija sporočila
Il 29.3.1916
qui
cadde combatendo
per l'Italia
il volontario trentino
Moggio Gugli[elm]o
sottotenente 41o [reggimento] fanteria
nato a Bologna
il 14.4.1895

La Legione trentina
pose
Prevod interpretacije sporočila
29.03.1916 je tu padel v boju za Italijo trentinski prostovoljec Moggio Guglielmo, podporočnik italijanskega 41. pehotnega polka, rojen 14.04.1895 v Bologni.

Postavila Trentinska legija
Tekstovni opis lokacije
Na jugovzhodnih pobočjih Mrzlega vrha, nad avstroogrskim povezovalnim jarkom.
Stanje
Spominsko znamenje je dobro ohranjeno, brez vidnih poškodb in neogroženo.
Opravljeni posegi
Na spominskem znamenju ni bilo opravljenih nikakšrnih posegov.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Alliney, G., 2000: Mrzli Vrh. Chiari. Nordpress.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT