OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0095
Ime
Zatolmin - Nekdanje avstro-ogrsko vojaško pokopališče na planini Polog
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15490
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
balvan, napisna plošča, obeležje žrtvam, spominska plošča, stopnice, vojaško pokopališče
Gradivo
beton, kamen, kovina
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1915 - 1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Zatolmin
Območja
y = 401939
x = 122583
Nadmorska višina
432 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 22:35:18
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0095 - Zatolmin - Nekdanje avstro-ogrsko vojaško pokopališče na planini Polog
Tekstovni opis
Opuščeno vojaško pokopališče 2. bataljona avstroogskega 66. pehotnega polka iz 1. svetovne vojne. Žrtve v 30. letih prekopane v Loče pri Tolminu. Vidno stopnišče do večjega balvana s sledovi izbite napisne plošče.
Prepis sporočila
Hier ruhen unsere für Kaser und
Vaterland gefallene Helden:

Hptm. Elias Obsenica 3.7.15
Ltn. Ludwig Bohomizky 28.8.15
Kdtt. Asp. May Rotbarth 3.7.15

auf Sleme Planina Baon 2/66
Interpretacija sporočila
Hier ruhen unsere für Kaser und
Vaterland gefallene Helden:

Hauptmann Elias Obsenica 3.7.15
Leutnant Ludwig Bohomizky 28.8.15
Kadett-Aspirant May Rotbarth 3.7.15

auf Sleme Planina Baon 2/66
Prevod interpretacije sporočila
Tu počivajo naši za cesarja in
domovino padli heroji:

stotnik Elias Obsenica 03.07.1915
poročnik Ludwig Bohomizky 28.08.1915
kadet-pripravnik May Rotbarth 03.07.15

na planini Sleme, 2. bataljon 66. pehotnega polka.
Tekstovni opis lokacije
Na južnem robu travnika planine Polog. Vzhodno od ceste na planino Polog. Vidno s ceste.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT