OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Google Ads
 
 
 
Podprite projekt
 
Podprite projektno delo na terenu in pričujočih spletnih straneh ...
 
Kontakti
 
Vaši komentarji, predlogi in pripombe so zaželjeni ...
 
Navodila za uporabo
 
Organiziranost, tehnične zahteve in načini uporabe spletnih strani Pro Hereditate ...
 
 
Projekt
 
V letih od 1915 do 1917 je bilo območje ob današnji italijansko-slovenski meji prizorišče spopada Italije in Avstro-Ogrske, ki ga poznamo pod imenom soška fronta (Isonzofront). Za vojaki so na širšem območju bojev poleg drugih ostalin ostala ohranjena številna spominska vojna obeležja. Iz današnje perspektive jih lahko opišemo kot zgodovinske spomenike - kamnite ali betonske izdelke s posameznimi likovnimi elementi (spominske plošče, napisni kamni, spomeniki) in arhitekture (vojaška pokopališča, kostnice, kapele in cerkvice) -, ki jih kljub bogati raznovrstnosti povezujejo obdobje nastanka, njihov vojaško-vojni izvor, predvsem pa namen opozarjati, spominjati na vojne dogodke soške fronte in njene udeležence. Ločimo jih na t.i. objekte primarne dediščine, ki so bili postavljeni že med prvo svetovno vojno, in objekte sekundarne dediščine, ki so bili postavljeni, zgrajeni po vojni, a vendar smiselno spadajo v skupino spomenikov soške fronte (obeležja padlim, postavljena po vojni).
Ideja
Neevidentiranost spominskih vojnih obeležij soške fronte predstavlja oviro pri njihovem strokovnem varovanju in učinkovitem ter celovitem turističnem trženju. Namen spletnega popisa spominskih vojnih obeležij soške fronte Pro Hereditate je zbrati in objaviti vse obstoječe znanje o objektih, vzpostaviti spletni nadzor nad njimi ter poskrbeti za njihovo najekonomičnejšo turistično promocijo.

Informacije o izvoru in zgodovini objektov, lokacijah in njihovem stanju so po mednarodnih standardih in metodologijah urejene v kompleksno spletno podatkovno bazo - spletni popis spominskih vojnih obeležij soške fronte Pro Hereditate v Sloveniji in Italiji. Le-ta tvori vsebinsko jedro spletišča Pro Hereditate, okoli katerega je zgrajena spletna predstavitev bojišč soške fronte, zgodovinskih območij ter zgodovinskoturistične ponudbe, kot so muzeji in muzejske zbirke.
Partnerji
Društvo soška fronta Nova Gorica, Nova Gorica Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posočju', Kobarid Associazione Culturale "F. Zenobi", Trieste
Društvo soška fronta Nova Gorica, Nova Gorica
Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste
Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posočju', Kobarid
Associazione Culturale 'F. Zenobi', Trieste
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Nova Gorica, Nova Gorica
Metoda
Podatki, ki so jih v minulih letih z načrtnim terenskim popisovanjem spominskih vojnih obeležij soške fronte na obeh straneh meje zbrali partnerji, niso enotno urejeni (enako popolni) in enako kakovostni. Ker opise spominskih vojnih obeležij avtonomno pripravljajo (dopolnjujejo, preverjajo na terenu, vpisujejo ...) skoraj vsi člani projektne skupine, smo se v potrebi, da bi bili vsi opisi metodološko in predstavitveno enotni, odločili za vpisovanje vseh podatkov v popis prek prednastavljenih vnosnih vmesnikov.

Struktura spletnega popisa Pro Hereditate je zasnovana interaktivno, tako, da ne omogoča le enosmerne komunikacije, marveč tudi sodelovanje zainteresirane javnosti pri preverjanju točnosti in ažurnosti vsebin in njihovem dopolnjevanju. V ta namen je na uporabniški strani spletnega popisa ob vsakem opisu spominskega vojnega obeležja, bojišča ali muzeja odprt diskusijski forum, ki obiskovalcem spletnih strani omogoča vpis komentarjev in pripomb. Uredništvo spletišča odzive obiskovalcev redno spremlja in v primeru ugotovitve napak v evidenčnih opisih objektov ali posredovanja novih podatkov slednje ustrezno popravi oziroma dopolni.

Ker bi bile fotografije uporabnikov spletnih strani Pro Hereditate zgovornejše od besed njihovih komentarjev, je v teku nadgradnja spletnega popisa Pro Hereditate s fotogalerijami za vse registrirane uporabnike.
Uredništvo spletnih strani
 
Simon Kovačič
Marco Mantini
Zdravko Likar
Roberto Todero
Ernesta Drole
Ivan Jurkovič
Tomaž Ovčak
 
Zasnova spletnih strani
 
Tomaž Ovčak, vsebinska in likovna zasnova
Ivan Jurkovič, programiranje
 
 
Sofinanciranje
 
Projekt se izvaja s pomočjo Evropske unije (Skupni sklad za male projekte, Program Phare CBC Slovenija / Italija 2002, SI.2002/000-312)
 
Projektna skupina
 
Simon Kovačič, vodja projekta
Tomaž Ovčak, projektni koord.
Ivan Jurkovič, tehnični koord.
Ernesta Drole, strokovna koord.
Marco Mantini, sodelavec
Drago Sedmak, sodelavec
Zdravko Likar, sodelavec
Željko Cimprič, sodelavec
David Erik Pipan, sodelavec
Silvo Stok, sodelavec
Roberto Todero, sodelavec
 
Naslovi
 
Društvo soška fronta Nova Gorica
Ulica Nikole Tesle 19
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija


Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa` Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano
Via di Donota 2
34121 Trieste
Italia


Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posočju'
Gregorčičeva 8
5222 Kobarid
Slovenija


Associazione Culturale 'F. Zenobi'
Caresana 12
34018 San Dorligo della Valle (TS)
Italia


E-pošta: kontaktna stran
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT