OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Iskanje
 
Uporabite paleto kriterijev za iskanje po podatkovnih bazah objektov, obmoij, muzejev ...
 
Iskanje fotografij
 
Preiite podatkovno bazo fotografij po opisih, avtorjih, formatih ...
 
Interaktivni atlas
 
Poiite objekt, obmoje ali muzej s pomojo njihovih lokacij v Pro Hereditate interaktivnem atlasu ...
 
Muzeji in muzejske zbirke
 
Na obmejnem obmoju Italije in Slovenije obiskovalcem odpirajo vrata tevilni muzeji in muzejske zbirke, ki varujejo premino dediino, ohranjajo spomin na prvo svetovno vojno in soko fronto ter bogatijo turistino ponudbo.

Razdelili smo jih geografsko - na tri obmoja od severa proti jugu. Do njihovih predstavitv, ki jih sestavljajo kratki opisi s fotografijami in praktinimi informacijami, pridete s klikom na povezave spodaj ali klikom na ikono interaktivnega atlasa na levi.

Muzeje izven irega obmoja nekdanjih bojev in zunaj zemljevida smo dodali na konec seznama.

Za napredneje iskanje po podatkovni bazi evidennih opisov muzejev in muzejskih zbirk uporabite iskalnik.
Julijske Alpe
Videmsko, Goriško, Vipavska dolina
Tržaško, Kras
Ostale lokacije
Ste vedeli
 
 
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT