OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0009
Ime
Opatje selo - Napis nad vhodom v italijansko poveljniško kaverno brigade Novara
Sinonimi
Napis NOVARA LA FORTE pri Segetih 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
dolina, grafit, kaverna, napis, obeležje brigadi, obeležje vojnemu dogodku
Gradivo
kamen
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Opatje selo
Območja
Bojišče Lokvica, Kostanjevica
y = 579995
x = 392497
Nadmorska višina
207 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
dolžina napisa cca.1 m
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 03:53:05
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
28.01.2006 12:17:10
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0009 - Opatje selo - Napis nad vhodom v italijansko poveljniško kaverno brigade Novara
Tekstovni opis
V kavernah v dolini (Italijani so jo imenovali Dolina Oneglia) so se menjavala različna italijanska poveljstva, med njimi tudi poveljstvo 4. divizije (brigadi Acqui in Novara). V njej je bila tudi radio-telefonska postaja. V kamen izklesan napis “NOVARA LA FORTE – NELLA PREPARAZIONE DEL LUG° 1917 DOLINA E CAVERNA CHIAMO’ A NUOVA VITA PER L’AUSPICATO GIORNO” spominja na utrjevanje, ki so ga opravili pripadniki brigade Novara v tej dolini pred prihajajočo enajsto soško ofenzivo v avgustu 1917.

V vojnem dnevniku Isaije Gasparotta (Diario di un Fante – 1927) je omenjeno, da je bil v dolini sedež postaje za prisluškovanje avstro-ogrskim telegrafskim povezavam.

Brigada Novara je bila skupaj z brigadami Barletta, Siracusa in 18. brig. bersaglierjev v sestavu 4. divizije, pod poveljstvom generala Paolini-ja.
Prepis sporočila
NOVARA "LA FORTE"
---
NELLA PREPARA[S]ZIONE DEL LUGLIO 1917
DOLINA E CAVERNA CHIAMÒ A NUOVA VITA
PER L'AUSPICATO GIORNO
Interpretacija sporočila
NOVARA "LA FORTE"
---
NELLA PREPARAZIONE DEL LUGLIO 1917
DOLINA E CAVERNA CHIAMÒ A NUOVA VITA
PER L'AUSPICATO GIORNO
Prevod interpretacije sporočila
Tekstovni opis lokacije
Kaverna se nahaja v večji kraški dolini, zahodno od makadamske ceste, ki pelje iz Segetov v smeri proti Kostanjevici. Ob cesti je postavljena tudi razlagalna tabla "Poti miru na Krasu", tako da je objekt sorazmerno lahko najti.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Persegati, N. - Scrimali, A., 2003: Il Carso dimenticato. in proprio. Trieste.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT