OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0011
Ime
Zatolmin - Spomenik na nekdanjem avstro-ogrskem vojaškem pokopališču na planini Medrja
Sinonimi
spomenik na planini Medrja 
Evidenčna številka RKD
15484
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
granata, pokopališče, samostoječi napisni kamen, spomenik, vojaško pokopališče
Gradivo
kamen, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1915 - 1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Zatolmin
Območja
Bojišče Sleme
y = 400240
x = 121771
Nadmorska višina
1112 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:57:27
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
07.12.2006 23:46:04
Zadnji spremenil
Jožef Terčon
Opombe
 
A0011 - Zatolmin - Spomenik na nekdanjem avstro-ogrskem vojaškem pokopališču na planini Medrja
Tekstovni opis
Zidani spomenik z izbito napisno ploščo na opuščenem avstro-ogrskem vojaškem pokopališču žrtev s Slemena. Prvotno okrašen s 75 in 150 mm granatami. Obdobje postavitve 1915-1917.
Prepis sporočila
Interpretacija sporočila
Prevod interpretacije sporočila
Tekstovni opis lokacije
Na travniku planine Medrja. Na pobočju pod stanom in hlevi planine Medrja.
Stanje
Spomeniku manjkajo napisna plošča in okrasne granate, sicer pa je v dobrem stanju.
Opravljeni posegi
Spomenik ni bil deležen posegov.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Alliney, G., 2000: Mrzli Vrh. Chiari. Nordpress.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT