OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0012
Ime
Volarje - Oltar italijanskega 147. pehotnega polka na planini Lapač
Sinonimi
oltar na Lapaču 
Evidenčna številka RKD
15468
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
sakralna stavbna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
obeležje polku, obeležje vojaški enoti, oltar, ornament, podpis
Gradivo
beton, malta
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Volarje
Območja
Bojišče Mrzli vrh
y = 398633
x = 120558
Nadmorska višina
1099 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:58:50
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
13.01.2006 04:32:58
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0012 - Volarje - Oltar italijanskega 147. pehotnega polka na planini Lapač
Tekstovni opis
Prostostoječi betonski oltar italijanskega 147. pehotnega polka. Secesijski likovni elementi. Avtor P. Berta. Nastal 1917. Poškodovan, zlasti na sredini. Manjkata stebra ograje oltarnega prostora.
Prepis sporočila
Il 147° Reggimento Fanteria pose
P. Berta
Interpretacija sporočila
Il 147° Reggimento Fanteria pose
P. Berta
Prevod interpretacije sporočila
Postavil 147. pehotni polk
P. Berta
Tekstovni opis lokacije
Na travniku planine Lapač, jugozahodno od stanov planine, nad Vrančevim robom.
Stanje
Oltar je porušen na sredini, deli ornamentacije so odpadli, oltarne ograje ni več. ©e stoječi deli so razpokani in zelo ogroženi. Objekt je v takšnem stanju že vsaj 15 let.
Opravljeni posegi
Oblika poškodb nakazuje na vandalizem neznanega datuma. Konservatorski ali restavratorski posegi niso bili opravljeni.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Alliney, G., 2000: Mrzli Vrh. Chiari. Nordpress.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT