OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0251
Ime
Avče - Spominska plošča "Granicsar Telep"
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
napisna plošča
Gradivo
beton
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916 - 1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kanal
Naselje
Avče
Območja
Bojišče Avče, Tolminski Lom
y = 398402
x = 106860
Nadmorska višina
ni podatka m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
08.12.2006 00:33:18
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
14.01.2007 20:16:30
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0251 - Avče - Spominska plošča "Granicsar Telep"
Tekstovni opis
Betonska plošča večjih dimenzij z napisom, vgrajena na konglomeratno steno.
Prepis sporočila
1916-17
[GR]ANICSÁR
TELEP
M.k. nagyvaradi V/4. nepf. zlj.
Interpretacija sporočila
1916-17
GRANICSÁR
TELEP
Magyar Királyi nagyvaradi V/4. népfelkelö zászlóalj
Prevod interpretacije sporočila
1916-17
GRANICSÁR
TELEP
Madžarski kraljevi nagyvaradski V/4. črnovojniški bataljon
Tekstovni opis lokacije
Betonska plošča je vzidana v konglomeratno steno ob potoku Avščku, v neposredni bližini vojaškega pokopališča v Avčah.
Stanje
Plošča je delno poškodovana.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT