OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0065
Ime
Krn - Spominsko znamenje trentinskega prostovoljca Carla Ciurcentalerja pod ©iroko skalo
Sinonimi
obeležje trentinskega prostovoljca Carla Ciurcentalerja 
Evidenčna številka RKD
15471
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
kenotaf, napisni kamen, obeležje žrtvi, spomenik
Gradivo
kamen
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1925 - 1935
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Krn
Območja
Bojišče Sleme
y = 399236
x = 122176
Nadmorska višina
1117 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
30-100 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
24.08.2005 01:07:53
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0065 - Krn - Spominsko znamenje trentinskega prostovoljca Carla Ciurcentalerja pod ©iroko skalo
Tekstovni opis
Tipski napisni kamen, posvečen Carlu Ciurcentalerju, trentinskemu prostovoljcu, podporočniku 5. italijanskega bersaljerskega polka, padlemu 2.12.1915 na tem kraju. Postavljen v 20-tih ali 30-tih letih 20. stoletja.
Prepis sporočila
IL II XII MCMXV
QVI
CADDE COMBATTENDO
PER L'ITALIA
IL VOLONT. TRENTINO
CIVRCENTALER
CARLO
S.TENENTE 5o BERSAGL.
NATO A TRENTO
IL XIV IV MDCCCXCV
NEL MCCMXCIV

LA
LEGIONE TRENTINA
POSE
Interpretacija sporočila
Il 2.12.1915
qui
cadde combatendo
per l'Italia
il volontario trentino
Ciurcentaler
Carlo
sottotenente 5o [reggimento] bersaglieri
nato a Trento
nel 1894

La
Legione trentina
pose
Prevod interpretacije sporočila
02.12.1915 je tu padel v boju za Italijo trentinski prostovoljec Ciurcentaler Carlo, podporočnik italijanskega 5. bersaljerskega polka, rojen 1894 v Trentu.

Postavila Trentinska legija.
Tekstovni opis lokacije
Na zahodnih pobočjih Visoč vrha. Nad potjo iz vasi Krn do planine Pretovč. Pod ©iroko skalo. V bližini na pobočju še trije drugi podobni napisni kamni - dva nižje, eden višje.
Stanje
Spominsko znamenje je dobro ohranjeno, brez vidnih poškodb in neogroženo.
Opravljeni posegi
Na spominskem znamenju ni bilo opravljenih posegov.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT