OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0070
Ime
Krn - Kip alpinskega orla z nekdanjega zavetišča Alberta Picca na Krnu
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15469
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
kip, obeležje vojaški enoti
Gradivo
beton
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1928
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Krn
Območja
Bojišče Krn, Batognica
y = 396835
x = 125400
Nadmorska višina
2075 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 06:30:20
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Tomaž Ovčak
Opombe
 
A0070 - Krn - Kip alpinskega orla z nekdanjega zavetišča Alberta Picca na Krnu
Tekstovni opis
Betonski kip alpinskega orla s pročelja italijanskega planinskega zavetišča Alberta Picca pod vrhom Krna iz leta 1928 (danes Gomiščkovo zavetišče). Edini ohranjeni od štirih (porušeni med 1945 in 1950).
Prepis sporočila
Interpretacija sporočila
Prevod interpretacije sporočila
Tekstovni opis lokacije
Na južnem travnatem pobočju vrha Krna. V vpadnici Gomiščkovega zavetišča, 50 do 70 metrov pod zavetiščem, nekaj metrov s poti na Krn. S poti objekt ni viden.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Acerbi, E., 1993: Le truppe da montagna dell' esercito austro-ungarico nella Grande Guerra 1914-1918. Valdagno. Edizioni Gino Rossato.
Barbier, P., 1932: Come si giunse a Monte Nero. Roma. Ministreo della guerra - Comando del Corpo di Stato Magiore, Ufficio storico.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Faldella, E., 1971: Storia delle truppe alpine, a cura dell'A.N.A.. Milano. Cavallotti.
Fortunat Černilogar, D., 1993: Območja soške fronte - Krnsko pogorje, Rombon in Mengore. Strokovne osnove za razglasitev, Elaborat Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica. Nova Gorica. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Garaventa, A., 1935: In guerra con gli alpini. Milano. Edizioni Mundus..
Klavora, V., 1991: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Koper. Lipa.
Klavora, V., 2000: Plavi križ, Soška fronta, Bovec 1915-1917. Druga dopolnjena in popravljena izdaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Klavora, V., 1994: Koraki skozi meglo, Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva družba.
Matičič, I., 1966: Skozi plamene prve svetovne vojne, po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom. Ljubljana. Založba Borec.
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Schaumann, W. & Schubert, P., 1990: Isonzo. la dove morirono. Bassano del Grappa. Ghedina &, Tassotti.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT