OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0090
Ime
Krn - Napisna plošča italijanske 397. strojnične stotnije na Grivi II
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
obeležje vojaški enoti, spominska plošča, strojnični položaj
Gradivo
kamen, malta
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Krn
Območja
Bojišče Griva, Skutnik
y = 396964
x = 127066
Nadmorska višina
2000 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 21:40:04
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
10.12.2006 05:49:28
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0090 - Krn - Napisna plošča italijanske 397. strojnične stotnije na Grivi II
Tekstovni opis
Betonska napisna plošča 2. voda italijanske 397. mitralješke stotnije iz leta 1917. Razbita, najdena v kosih med ruševinami vojaških objektov. Velikost plošče 50 x 20 cm.
Prepis sporočila
397
COMPA MITRARI FIAT
2a SEZIONE
Interpretacija sporočila
397
Compania mitraglieri Fiat
2a sezione
Prevod interpretacije sporočila
397. stotnija mitraljezcev Fiat
2. vod
Tekstovni opis lokacije
Stanje
Deli plošče so bili prenešeni v dolino zaradi restavriranje. Poseg izvedlo Društvo soška fronta Nova Gorica.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Balbi, M., Viazzi, L., 2000: Spunta l,alba del sedici giugno. Milano. Mursia.
Barbier, P., 1932: Come si giunse a Monte Nero. Roma. Ministreo della guerra - Comando del Corpo di Stato Magiore, Ufficio storico.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Napisna plošča se nahaja v privatni zbirki v Novi Gorici.
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT