OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Podprite projekt
 
Podprite projektno delo na terenu in priujoih spletnih straneh ...
 
Kontakti
 
Vai komentarji, predlogi in pripombe so zaeljeni ...
 
Navodila za uporabo
 
Organiziranost, tehnine zahteve in naini uporabe spletnih strani Pro Hereditate ...
 
 
Projekt
 
V letih od 1915 do 1917 je bilo obmoje ob dananji italijansko-slovenski meji prizorie spopada Italije in Avstro-Ogrske, ki ga poznamo pod imenom soka fronta (Isonzofront). Za vojaki so na irem obmoju bojev poleg drugih ostalin ostala ohranjena tevilna spominska vojna obeleja. Iz dananje perspektive jih lahko opiemo kot zgodovinske spomenike - kamnite ali betonske izdelke s posameznimi likovnimi elementi (spominske ploe, napisni kamni, spomeniki) in arhitekture (vojaka pokopalia, kostnice, kapele in cerkvice) -, ki jih kljub bogati raznovrstnosti povezujejo obdobje nastanka, njihov vojako-vojni izvor, predvsem pa namen opozarjati, spominjati na vojne dogodke soke fronte in njene udeleence. Loimo jih na t.i. objekte primarne dediine, ki so bili postavljeni e med prvo svetovno vojno, in objekte sekundarne dediine, ki so bili postavljeni, zgrajeni po vojni, a vendar smiselno spadajo v skupino spomenikov soke fronte (obeleja padlim, postavljena po vojni).
Ideja
Neevidentiranost spominskih vojnih obeleij soke fronte predstavlja oviro pri njihovem strokovnem varovanju in uinkovitem ter celovitem turistinem trenju. Namen spletnega popisa spominskih vojnih obeleij soke fronte Pro Hereditate je zbrati in objaviti vse obstojee znanje o objektih, vzpostaviti spletni nadzor nad njimi ter poskrbeti za njihovo najekonominejo turistino promocijo.

Informacije o izvoru in zgodovini objektov, lokacijah in njihovem stanju so po mednarodnih standardih in metodologijah urejene v kompleksno spletno podatkovno bazo - spletni popis spominskih vojnih obeleij soke fronte Pro Hereditate v Sloveniji in Italiji. Le-ta tvori vsebinsko jedro spletia Pro Hereditate, okoli katerega je zgrajena spletna predstavitev boji soke fronte, zgodovinskih obmoij ter zgodovinskoturistine ponudbe, kot so muzeji in muzejske zbirke.
Partnerji
Drutvo soka fronta Nova Gorica, Nova Gorica Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju', Kobarid Associazione Culturale "F. Zenobi", Trieste
Drutvo soka fronta Nova Gorica, Nova Gorica
Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste
Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju', Kobarid
Associazione Culturale 'F. Zenobi', Trieste
Zavod za varstvo kulturne dediine Slovenije - OE Nova Gorica, Nova Gorica
Metoda
Podatki, ki so jih v minulih letih z nartnim terenskim popisovanjem spominskih vojnih obeleij soke fronte na obeh straneh meje zbrali partnerji, niso enotno urejeni (enako popolni) in enako kakovostni. Ker opise spominskih vojnih obeleij avtonomno pripravljajo (dopolnjujejo, preverjajo na terenu, vpisujejo ...) skoraj vsi lani projektne skupine, smo se v potrebi, da bi bili vsi opisi metodoloko in predstavitveno enotni, odloili za vpisovanje vseh podatkov v popis prek prednastavljenih vnosnih vmesnikov.

Struktura spletnega popisa Pro Hereditate je zasnovana interaktivno, tako, da ne omogoa le enosmerne komunikacije, marve tudi sodelovanje zainteresirane javnosti pri preverjanju tonosti in aurnosti vsebin in njihovem dopolnjevanju. V ta namen je na uporabniki strani spletnega popisa ob vsakem opisu spominskega vojnega obeleja, bojia ali muzeja odprt diskusijski forum, ki obiskovalcem spletnih strani omogoa vpis komentarjev in pripomb. Urednitvo spletia odzive obiskovalcev redno spremlja in v primeru ugotovitve napak v evidennih opisih objektov ali posredovanja novih podatkov slednje ustrezno popravi oziroma dopolni.

Ker bi bile fotografije uporabnikov spletnih strani Pro Hereditate zgovorneje od besed njihovih komentarjev, je v teku nadgradnja spletnega popisa Pro Hereditate s fotogalerijami za vse registrirane uporabnike.
Urednitvo spletnih strani
 
Simon Kovai
Marco Mantini
Zdravko Likar
Roberto Todero
Ernesta Drole
Ivan Jurkovi
Toma Ovak
 
Zasnova spletnih strani
 
Toma Ovak, vsebinska in likovna zasnova
Ivan Jurkovi, programiranje
 
 
Sofinanciranje
 
Projekt se izvaja s pomojo Evropske unije (Skupni sklad za male projekte, Program Phare CBC Slovenija / Italija 2002, SI.2002/000-312)
 
Projektna skupina
 
Simon Kovai, vodja projekta
Toma Ovak, projektni koord.
Ivan Jurkovi, tehnini koord.
Ernesta Drole, strokovna koord.
Marco Mantini, sodelavec
Drago Sedmak, sodelavec
Zdravko Likar, sodelavec
eljko Cimpri, sodelavec
David Erik Pipan, sodelavec
Silvo Stok, sodelavec
Roberto Todero, sodelavec
 
Naslovi
 
Drutvo soka fronta Nova Gorica
Ulica Nikole Tesle 19
5290 empeter pri Gorici
Slovenija


Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa` Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano
Via di Donota 2
34121 Trieste
Italia


Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju'
Gregorieva 8
5222 Kobarid
Slovenija


Associazione Culturale 'F. Zenobi'
Caresana 12
34018 San Dorligo della Valle (TS)
Italia


E-pota: kontaktna stran
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT