OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0049
Ime
Drežniške Ravne - Napisna plošča italijanskih enot na Krnčici
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15455
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
jarek, napisna plošča, podpis, spominska plošča
Gradivo
beton
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Drežniške Ravne
Območja
Bojišče Krnčica
y = 396704
x = 126336
Nadmorska višina
2070 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
23.08.2005 12:44:41
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Marco Mantini
Opombe
 
A0049 - Drežniške Ravne - Napisna plošča italijanskih enot na Krnčici
Tekstovni opis
Betonska spominska plošča v zidu italijanskega strelskega jarka. Poškodovana na sredini. Od celega napisa sta ohranjena le datum 10. 10. 1916 in ime Luigi.
Prepis sporočila
[...]
LUIGI
10.X.16
Interpretacija sporočila
[...]
Luigi
10.10.1916
Prevod interpretacije sporočila
[...]
Luigi
10.10.1916
Tekstovni opis lokacije
V strelskem jarku na grebenu Krnčice. Južno od vrha Srednjega vrha (2134 m).
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT