OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0074
Ime
Krn - Napisna plošča italijanskega 98. pehotnega polka na Krnčici II
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15477
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
napisna plošča, obeležje vojaški enoti, spominska plošča, stavba, zid
Gradivo
malta
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Krn
Območja
Bojišče Krnčica
y = 396835
x = 126725
Nadmorska višina
2040 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 07:10:52
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
20.04.2006 23:57:19
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0074 - Krn - Napisna plošča italijanskega 98. pehotnega polka na Krnčici II
Tekstovni opis
Betonska napisna plošča I. gradbenega oddelka italijanskega 98. pehotnega polka (brigada Genova) na zunanji strani zidu vojaške stavbe. Datum postavitve 21.07.1917
Prepis sporočila
98o Rto Fria
Io Ro Zpp
21. 7. 917
Interpretacija sporočila
98o Reggimento Fanteria
Io Reparto Zappatori
21. 7. 917
Prevod interpretacije sporočila
98. pehotni polk
I. gradbeni oddelek
21.07.1917
Tekstovni opis lokacije
Na zidu ene od ruševin italijanskih vojaških zgradb na območju kraških podov severno od vrha Krna.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Balbi, M., Viazzi, L., 2000: Spunta l,alba del sedici giugno. Milano. Mursia.
Barbier, P., 1932: Come si giunse a Monte Nero. Roma. Ministreo della guerra - Comando del Corpo di Stato Magiore, Ufficio storico.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT