OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
B0039
Ime
Banjšice - Bojišče Banjška planota
Sinonimi
Evidenčna številka RKD
 
Opis
 
Vrsta
Tip
Obseg
Tipološka gesla
relief
Poreklo
avstro-ogrsko, italijansko
Leto nastanka
0
Lastništvo
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Nova Gorica
Naselje
Banjšice
G-K koordinate centroida
y = 0
x = 5
Nadmorska višina
0 m
Način določitve koordinat
Ocena natančnosti koordinat
Način določitve mej območja
Način določitve nadmorske višine
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:24:15
Vpisal
Ivan Jurkovič
Datum zadnje spremembe
02.01.2007 13:49:24
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
B0039 - Banjšice - Bojišče Banjška planota
Tekstovni opis
Celotno območje Grgarske kotline in Trnovsko-Banjške planote je že od prvih dni bojev na Soški fronti predstavljalo pomembno zaledje za celotni goriški odsek bojišča, predvsem na širšem območju Grgarja so bile zbrane enote, ki so bile namenjene na območje kote 383 in Zagore, predvsem pa so bila tam stacionirana velika oskrbovalna skladišča in bolnice.
V enajsti ofenzivi pa so se branilci pod močnim pritiskom italijanske vojske umaknili iz grebenov Svete gore in Vodic, ter zasedli rezervne položaje na Banjški planoti. V hudi poletni vročini so se Italijanske enote znašle v sila neugodnem položaju, saj so na sušni Banjški planoti ostali brez vode, predvsem pa je bilo njihovo topništvo še vedno stacionirano na desnem bregu Soče in tako predaleč, da bi odločilno poseglo v boje. Kljub temu so bili hudi boji neizogibni a Italijanom kljub veliki premoči ni uspelo stret zagrizene obrambe.
Tekstovni opis lokacije
Stanje
Na celotnem območju so še vedno sledi, ki opozarjajo na dvo in pol letno prisotnost vojaštva. Na trnovski planoti so še opazni temelji, kjer so bile posamezne postaje za oskrbovalno žičnico, ki je potekala od Ajdovščine do Čepovana. V Grgarskih ravnah pa je ohranjen zelo velik in lepo zgrajen kompleks vodnega zbiralnika posvečenega princesi "Mariji-Anni von Parma".
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Svoljšak, P., 1994: Soška fronta. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Baj Macario G., 1933: Kuk 611, Vodice, Monte Santo. Milano. Edizioni La Prora.
Bencivenga, R., 1937: La scalata della Bainsizza. Roma. Industria Tipografica Romana.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Formentini, D., 1921: La Bainsizza. Milano. L'Eroica.
Gariboldi, I. (Ur.),, 1929: Sui campi di battaglia del medio e basso Isonzo. Milano. Touring Club Italiano..
Gradnik, V., 1977: Krvavo Posočje. Koper. Založništvo tržaškega tiska, Lipa..
Hmelak, I., 1968: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova druzba.
Klavora, V., 1997: ©kabrijel, 1917, soška fronta. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Pinchetti, R., 1934: Isonzo 1917. Milano. Corbaccio.
Schaumann, W. & Schubert, P., 1990: Isonzo. la dove morirono. Bassano del Grappa. Ghedina &, Tassotti.
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Seifert, J., 1983: Isonzo. Gorizia. Editrice Goriziana.
Silvestri, M., 1965: Isonzo 1917. Torino. ..
Soffici, A., 1919: Kobilek 1917. Firenze. Vallcechi.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT