OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
B0041
Ime
Plave - Bojišče Prižnica
Sinonimi
Evidenčna številka RKD
 
Opis
 
Vrsta
Tip
Obseg
Tipološka gesla
relief
Poreklo
avstro-ogrsko, italijansko
Leto nastanka
0
Lastništvo
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kanal
Naselje
Plave
G-K koordinate centroida
y = 0
x = 5
Nadmorska višina
0 m
Način določitve koordinat
Ocena natančnosti koordinat
Način določitve mej območja
Način določitve nadmorske višine
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:25:25
Vpisal
Ivan Jurkovič
Datum zadnje spremembe
08.10.2005 01:16:27
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
B0041 - Plave - Bojišče Prižnica
Tekstovni opis
Že v prvih mesecih bojev se je Italijanom pri Plavah posrečilo prekoračit Sočo in tam utrdit manjše mostišče, še več, uspelo jim je zavzet tudi zahodna pobočja kote 383. To je bil pa tudi ves njihov uspeh saj naslednji dve leti, do začetka 10. ofenzive, niso dosegli omembe vrednih uspehov. Že prvega dne 10. ofenzive pa jim je uspel preboj na koto 383 a so bili od tam pregnani, v dneh ki so sledili pa jim je uspel preboj na greben Kuka in zavzetje Zagore, kasneje pa so se branilci iz kote 383 umaknili.

Tekstovni opis lokacije
Lokacija je lahko dostopna, saj kraj Plave leži le dobrih 13km severno od Nove Gorice, nad njim pa se dviga kota 383, nanjo pa se lahko povzpnemo iz dveh smeri, najlažji dostop je direktno iz naselja, kjer se povzpnemo po tako imenovani italijanski strani, saj zlahka sledimo vojaški poti, ki so jo za oskrbovanje svojega dela bojišča zgradili italijanski vojaki. Možen pa je dostop tudi iz avstrijske strani bojišča, za kar se moramo najprej zapeljat do vasi Paljevo, od tam pa še do bližnje cerkvice Sv. Kvirina, od koder nas do Kote 383 privede avstrijski oskrbovalni jarek, edina dostopna pot za branilce tega izpostavljenega bojišča.

Za obisk avstrijskih obrambnih položajev na pobočju Kuka, natančneje na območju med koto 383 in Zagoro, je najbolje če se na omenjeno območje odpravimo kar iz Paljevega in sledimo gozdni poti, ki se pred naseljem odcepi desno v smeri proti Zagori. Nekdanjih položajev ni težko izsledit, saj je pot speljana dobesedni po nekdanjem strelskem jarku, in ob njej si sledijo vhodi v številne kaverne.

Stanje
Na Prižnici je ohranjenih precej kavern in globoko vkopanih strelskih jarkov, ki so danes lahko dostopni, med njimi izstopajo predvsem nekatere italijanske kaverne in položaji pod vrhom kote 383, ki jih krasijo spominske table.
Na območju Plav sta še ohranjeni lokaciji, kjer so med vojno bili vojaški pokopališči, ki pa so jih v povojnem obdobju ukinili saj so posmrtne ostanke vojakov prekopali v kostnico na Oslavju. Na območju vojaškega pokopališča »general Prelli« so ohranjene tudi ruševine kapelice Sv. Alojza.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Baj Macario G., 1933: Kuk 611, Vodice, Monte Santo. Milano. Edizioni La Prora.
Cernigoj, E., Cucinato, F., Volpi, G., 1999: Sui sentieri della Prima Guerra mondiale alla ricerca della storia. Monfalcone. Edizioni della Laguna.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Gariboldi, I. (Ur.),, 1929: Sui campi di battaglia del medio e basso Isonzo. Milano. Touring Club Italiano..
Gradnik, V., 1977: Krvavo Posočje. Koper. Založništvo tržaškega tiska, Lipa..
Hmelak, I., 1968: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova druzba.
Matičič, I., 1966: Skozi plamene prve svetovne vojne, po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom. Ljubljana. Založba Borec.
Mesesnel, J., 1987: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova družba.
Schalek, A., 1977: Isonzofront. Gorizia. Edizioni libreria Adamo.
Schalek, A.., 1916: Am Isonzo, Marz bis Juli 1916. Wien. Verlag Seidel & Sohn.
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Seifert, J., 1983: Isonzo. Gorizia. Editrice Goriziana.
Silvestri, M., 1965: Isonzo 1917. Torino. ..
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT