OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0056
Ime
Gabrje - Napisna plošča italijanskega 156. pehotnega polka nad Gabrjami II
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15463
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
jarek, napisna plošča, obeležje vojaški enoti, ornament, spominska plošča
Gradivo
beton, malta
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Tolmin
Naselje
Gabrje
Območja
Bojišče Gabrje, Dolje
y = 400322
x = 118480
Nadmorska višina
328 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
30-100 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
23.08.2005 13:48:24
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
17.10.2005 07:42:54
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
A0056 - Gabrje - Napisna plošča italijanskega 156. pehotnega polka nad Gabrjami II
Tekstovni opis
Betonska napisna plošča italijanskega 156. pehotnega polka na steni strelskega jarka. Postavljena 27.07.1917, avtor Giovanni Spannocchi. Plošča je močno razpokana in skupaj z zidom tik pred porušenjem.
Prepis sporočila
COSTRUITA. DA. ZAPPATO.RI
DEL.. 156.o REGG.NTO. FA.NTERIA
SOLto SPANNOCCHI GIOrgio
7:27.1917
Interpretacija sporočila
Costruita da zappatori
del 156o reggimento fanteria
soldato Spannocchi Giorgio
7.27.1917
Prevod interpretacije sporočila
Zgradili gradbeniki 156. pehotnega polka
Vojak Giorgio Spannocchi
27.07.1917
Tekstovni opis lokacije
Na pobočju severovzhodno nad vasjo Gabrje. V jarku na gozdnatem hrbtu na desnem bregu potoka Sopotnica. Dostop po stezi mimo Grofovega studenca, v jarku na gozdnatem hrbtu 100 metrov južneje od studenca.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Alliney, G., 2000: Mrzli Vrh. Chiari. Nordpress.
Di Brazzano, Orio, 1996: Caporetto. LINT. Trieste.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT