OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0089
Ime
Krn - Napisna plošča italijanske 397. strojnične stotnije na Grivi I
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
15480
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
del objekta
Tipološka gesla
kaverna, napisna plošča, obeležje vojaški enoti, spominska plošča, strojnični položaj, vhod
Gradivo
kamen
Poreklo
italijansko
Leto nastanka
1917
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Kobarid
Naselje
Krn
Območja
Bojišče Griva, Skutnik
y = 396964
x = 127066
Nadmorska višina
2000 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
10-30 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
25.08.2005 21:31:16
Vpisal
Tomaž Ovčak
Datum zadnje spremembe
10.12.2006 05:52:12
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0089 - Krn - Napisna plošča italijanske 397. strojnične stotnije na Grivi I
Tekstovni opis
Napisna plošča 2. voda italijanske 397. mitralješke stotnije. Upodobljen mitaljez Fiat - Revelli. Vklesana v kamnito steno pred vhodom v italijansko mitralješko kaverno. Datirana 20.08.1917.
Prepis sporočila
397 COMPA
MITRARI "FIAT"
2a SEZIONE 20 AGOSTO 1917
Interpretacija sporočila
397a Compania
Mitraglieri "Fiat"
2a Sezione 20. agosto 1917
Prevod interpretacije sporočila
397. stotnija
mitraljezcev "Fiat"
2. vod
20. avgust 1917
Tekstovni opis lokacije
Vklesana na kamniti steni pred vhodom v italijansko mitralješko kaverno na kraških podih jugozahodno od vrha Grive (1998 m).
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Balbi, M., Viazzi, L., 2000: Spunta l,alba del sedici giugno. Milano. Mursia.
Barbier, P., 1932: Come si giunse a Monte Nero. Roma. Ministreo della guerra - Comando del Corpo di Stato Magiore, Ufficio storico.
Scrimali, Antonio e Furio, 1995: Alpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT