OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
B0043
Ime
Grgar - Bojišče Vodice
Sinonimi
Evidenčna številka RKD
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
zgodovinska krajina
Obseg
območje
Tipološka gesla
bojišče, jarek, kaverna, napisni kamen, obeležje vojaškemu poveljniku, relief, spomenik
Poreklo
avstro-ogrsko, italijansko
Leto nastanka
1915 - 1917
Lastništvo
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Nova Gorica
Naselje
Grgar
G-K koordinate centroida
y = 50
x = 5
Nadmorska višina
0 m
Način določitve koordinat
Ocena natančnosti koordinat
Način določitve mej območja
Način določitve nadmorske višine
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:26:27
Vpisal
Ivan Jurkovič
Datum zadnje spremembe
07.07.2007 21:23:36
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
B0043 - Grgar - Bojišče Vodice
Tekstovni opis
Ko so Italijani v prvih dneh 10. ofenzive zavzeli Zagoro in greben Kuka so se boji preselili na bližnji odsek Vodice- Sveta Gora, ki je do tedaj predstavljal avstrijsko rezervno linijo. Po prvotnem uspehu so bili napadalci tam ustavljeni, kljub temu je Italijanom uspelo 18. maja zavzeti sam vrh Vodic in Avstrijce pregnati na položno vzhodno pobočje. Tam so sledili hudi boji, ki so prenehali komaj avgusta meseca, v vrtincu enajste ofenzive, ko so se pred vse močnejšim pritiskom italijanske vojske, v noči na 24. avgust branilci umaknili na nove položaje, na Banjško planoto.

652 metrov visoke Vodice in 684 metrov visoka Sveta Gora se vzpenjajo na levem bregu Soče severno od Nove Gorice. Vzpon na oba hriba je zelo enostaven saj iz Solkana vodi na vrh Svete Gore asfaltirana cesta, ki se potem kot udobna makadamska pot nadaljuje proti sedlu Preški vrh, kjer se pot odcepi proti Grgarju in mimo Zagomile in Zagore proti Plavem, sredinski krak pa se nadaljuje na sam vrh Vodic. Na vrhove obeh vzpetin je speljanih več uhojenih poti, najbolj poznana in priljubljena pa je »pot po jarkih in kavernah«, ki se začne že na sedlu Prevala in cel čas sledi dobro ohranjenim in deloma tudi očiščenim avstro-ogrskim obrambnim položajem in je speljana tudi skozi nekaj zanimivih kavern.
Tekstovni opis lokacije
Na območju obeh hribov je ohranjenih dosti zanimivih kavern in vojaških obeležij, ki so jih postavili obe vojskujoči se strani, med tistimi med vojno zgrajenimi, velja omeniti predvsem spomenik postavljen v čast poveljniku avstrijske 1. gorske brigade, generalu Guidu Novaku von Arientiju, ter po naključju, prav v njegovi bližini postavljeni plošči, v čast njegovega nasprotnika, italijanskega poveljnika 2. korpusa, generala Badoglia in poveljnika 53. divizije generala Gonzage.
Stanje
Na območju Vodic so ohranjeni italijanski spomeniki, ki so bili postavljeni po prvi svetovni vojni, saj je bil na Vodicah urejen spominski park.
Opravljeni posegi
Danes je na ogled del bojišča, kjer je možen obisk velikega podzemnega sistema kavern, ter pred njim globoko v zemljo in skalovje vkopanega strelskega jarka, oboje je najprej služilo branilcem, s tem, da so Italijani po zavzetju vrha Vodic, omenjene položaje razširili in preuredili za lastne potrebe. Objekte so v letih 1997-2005 očistili člani Društva soška fronta Nova Gorica.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Di Brazzano, Orio, 2002: La grande guerra sulla fronte Giulia. Casa Editrice PANORAMA. Trento.
Baj Macario G., 1933: Kuk 611, Vodice, Monte Santo. Milano. Edizioni La Prora.
Bertoldt, S., 1967: Badoglio. Milano. Della Volpe.
Mesesnel, J., 1987: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova družba.
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT