OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
B0045
Ime
Kromberk - Bojišče ©kabrijel
Sinonimi
Evidenčna številka RKD
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
zgodovinska krajina
Obseg
območje
Tipološka gesla
bojišče
Poreklo
avstro-ogrsko, italijansko
Leto nastanka
1916 - 1917
Lastništvo
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Nova Gorica
Naselje
Kromberk
G-K koordinate centroida
y = 0
x = 5
Nadmorska višina
0 m
Način določitve koordinat
Ocena natančnosti koordinat
Način določitve mej območja
Način določitve nadmorske višine
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 14:27:23
Vpisal
Ivan Jurkovič
Datum zadnje spremembe
14.12.2005 13:05:47
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
B0045 - Kromberk - Bojišče ©kabrijel
Tekstovni opis
©kabrijel je poznan predvsem po krvavih bojih med 11. ofenzivo, ko so se Italijani hoteli za vsako ceno prebit preko njegovega vrha, vendar jim zaradi močne obrambe, predvsem slovenskih polkov, to ni bilo omogočeno. Boji na tem območju pa so se začeli že leto dni prej, takoj ko so Italijani zasedli Gorico, so se napadalcem postavili v bran ©tajerci iz 47. peš polka in so zasedli obrambno linijo, ki je potekala iz Grčne, čez Sveto Katarino, preko Kramarce, proti Prevali in dalje po pobočju Svete Gore. Leto dni so branilci vztrajali na teh položajih, dokler niso pot hudim pritiskom italijanske vojske, ki je sledil siloviti enajsti ofenzivi, popustili in se umaknili na grebenske položaje, kje so ustavili val napadalcev.
Tekstovni opis lokacije
Vrh ©kabrijela je dostopen iz več smer, najbolj slikovita in zanimiva je pot iz Vratc po nekdanjem avstrijskem dohodnem jarku, lahko pa se nanj povzpnemo izpred spomenika "padlim slovenskim vojakom na ©kabrijelu", ki je postravljen pred vasjo Ravnica, nič bolj težavni in daljši pa niso niti ostali dostopi kot naprimer izpred gostišča Kekec in sedla Prevala.
Stanje
Na območju ©kabrijela ni ohranjenih obeležij, ki bil bile postavljene v času najhujših bojev na tej vzpetini, saj se zaradi hudih bojev vojaki niso imeli časa ukvarjati s takimi nepomembnimi stvarmi, je pa zato ohranjenih nekaj zanimivih obeležij, ki so bile zgrajene pred tem obdobjem, med njimi še posebej izstopa obzidan vodni izvir posvečen cesarju Francu Jožefu 1. in spominska plošča šeste stotnije celjskega 87. polka. Tudi lepo ohranjene vojaške položaje bomo na tem hribu zaman iskali, saj so bili že med samimi boji zaradi silnega obstreljevanja popolnoma uničeni, izjema je le zaledno vzhodno pobočje, kjer je lepo ohranjen in v skalo izklesan avstrijski povezovalni jarek, ob katerem se odpirajo vhodi v številne kaverne, ki so nudile zavetje enotam, ki so bile namenjene na to bojišče.
Na vrhu 646metrov visokega hriba je postavljeno obeležje posvečeno vsem, ki so na njem padli.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Cernigoj, E., Cucinato, F., Volpi, G., 1999: Sui sentieri della Prima Guerra mondiale alla ricerca della storia. Monfalcone. Edizioni della Laguna.
Di Brazzano, Orio, 1999: La Grande Guerra nell'alto e medio Isonzo. Novale. Gino Rossato Editore.
Giudici, P., 1920: Fiamme Nere. Firenze. Cecconi.
Gradnik, V., 1977: Krvavo Posočje. Koper. Založništvo tržaškega tiska, Lipa..
Hmelak, I., 1968: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova druzba.
Klavora, V., 1997: ©kabrijel, 1917, soška fronta. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Mohorjeva založba.
Matičič, I., 1922: Na krvavih poljanah. Učiteljska tiskarna. 1922.
Matičič, I., 1966: Skozi plamene prve svetovne vojne, po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom. Ljubljana. Založba Borec.
Mesesnel, J., 1987: Soška fronta. Ljubljana. Prešernova družba.
Pavlič, R., 1924: Ljubezen in sovraštvo. Moja pot preko cvetočih in krvavih poljan. Ljubljana.. .
Schaumann, G., Schaumann, W., 2002: Unterwegs zwischen Save und Soča. Celovec-Ljubljana-Dunaj. Hermagoras-Mohorjeva.
Schaumann, W. & Schubert, P., 1990: Isonzo. la dove morirono. Bassano del Grappa. Ghedina &, Tassotti.
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Silvestri, M., 1965: Isonzo 1917. Torino. ..
Vogelsang L., 1932: Das Steirische Infanterieregiment Nr. 47 im Weltkriege. Graz. Leykam Verlag.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT