OBJECTS SITES MUSEUMS
SOURCES LINKS PROJECT
 
NEWS FORUM GALLERIES
     
Homepage
Support the Project
 
Support the project work in the field and current web page ...
 
Contacts
 
Comments, proposals and annotations are welcome ...
 
Instructions for Use
 
Organisation, technical needs and modes to use Pro Hereditate web page ...
 
 
Project
 
From 1915 to 1917 the area along the present Slovene-Italian border was caught in a bloody armed conflict between the Kingdoms of Italy and Austro-Hungary, which history today calls the Isonzo Front. The fighting soldiers have left behind on a wide scattered area of the former battlefield many war memorials and monuments. From today's perspective we can divide them into the category of the historical monuments - rock or concrete artefacts with artistic elements (memorial plaques, graffiti stones, monuments etc.) and the architecture (military cemeteries, Mausoleums, chapels and churches), which are, despite a rich diversity, connected by the same time period, their military origin, a common purpose to remind us of the terrible events that took place here many years ago and of course about their participants.

Generally we are dividing the artefacts into objects of primary heritage, which were built during the course of the war and objects of secondary heritage which belong to a group of the Isonzo Front monuments which were built after the war and dedicated to the fallen soldiers.
The Idea
The lack of proper records about the existing monuments of the Isonzo Front represents a serious problem when it comes to their professional preservation and tourist marketing. The main purpose of the web register is to gather and publish all existing knowledge about the objects, to monitor them via the web, preserve them as well as promote them for tourism purposes.

The information about the origin and history of the objects, their location and state of condition are to be sorted by international standards into a complex internet database . The "Pro Hereditate" web register of the war monuments in Slovenia and Italy, will form a comprehensive historical database of the battlefields of the Isonzo Front.
Partners
Drutvo soka fronta Nova Gorica, Nova Gorica Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju', Kobarid Associazione Culturale "F. Zenobi", Trieste
Drutvo soka fronta Nova Gorica, Nova Gorica
Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Trieste
Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju', Kobarid
Associazione Culturale 'F. Zenobi', Trieste
Zavod za varstvo kulturne dediine Slovenije - OE Nova Gorica, Nova Gorica
Method
Podatki, ki so jih v minulih letih z nartnim terenskim popisovanjem spominskih vojnih obeleij soke fronte na obeh straneh meje zbrali partnerji, niso enotno urejeni (enako popolni) in enako kakovostni. Ker opise spominskih vojnih obeleij avtonomno pripravljajo (dopolnjujejo, preverjajo na terenu, vpisujejo ...) skoraj vsi lani projektne skupine, smo se v potrebi, da bi bili vsi opisi metodoloko in predstavitveno enotni, odloili za vpisovanje vseh podatkov v popis prek prednastavljenih vnosnih vmesnikov.

Struktura spletnega popisa Pro Hereditate je zasnovana interaktivno, tako, da ne omogoa le enosmerne komunikacije, marve tudi sodelovanje zainteresirane javnosti pri preverjanju tonosti in aurnosti vsebin in njihovem dopolnjevanju. V ta namen je na uporabniki strani spletnega popisa ob vsakem opisu spominskega vojnega obeleja, bojia ali muzeja odprt diskusijski forum, ki obiskovalcem spletnih strani omogoa vpis komentarjev in pripomb. Urednitvo spletia odzive obiskovalcev redno spremlja in v primeru ugotovitve napak v evidennih opisih objektov ali posredovanja novih podatkov slednje ustrezno popravi oziroma dopolni.

Ker bi bile fotografije uporabnikov spletnih strani Pro Hereditate zgovorneje od besed njihovih komentarjev, je v teku nadgradnja spletnega popisa Pro Hereditate s fotogalerijami za vse registrirane uporabnike.
Webpage editorship
 
Simon Kovai
Marco Mantini
Zdravko Likar
Roberto Todero
Ernesta Drole
Ivan Jurkovi
Toma Ovak
 
Web page plan
 
Toma Ovak, graphic design and content
Ivan Jurkovi, web page programming
 
 
Cofunding
 
This project have been produced with the assistance of the European Union (Skupni sklad za male projekte, Program Phare CBC Slovenija / Italija 2002, SI.2002/000-312)
 
Project team
 
Simon Kovai, project manager
Toma Ovak, project coord.
Ivan Jurkovi, technical coord.
Ernesta Drole, sepecial coord.
Marco Mantini, coworker
Drago Sedmak, coworker
Zdravko Likar, coworker
eljko Cimpri, coworker
David Erik Pipan, coworker
Silvo Stok, coworker
Roberto Todero, coworker
 
Addresses
 
Drutvo soka fronta Nova Gorica
Ulica Nikole Tesle 19
5290 empeter pri Gorici
Slovenija


Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra della Societa` Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano
Via di Donota 2
34121 Trieste
Italia


Ustanova Fundacija 'Poti miru v Posoju'
Gregorieva 8
5222 Kobarid
Slovenija


Associazione Culturale 'F. Zenobi'
Caresana 12
34018 San Dorligo della Valle (TS)
Italia


E-mail: contact page
OBJECTS SITES MUSEUMS
SOURCES LINKS PROJECT