OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0236
Ime
Čepovan - Spominska plošča graditeljem ceste na Vratih
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
cesta, obeležje vojaškemu poveljniku z enoto, spominska plošča
Gradivo
beton, malta
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
0
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Nova Gorica
Naselje
Čepovan
Območja
Bojišče Banjška planota
y = 407512
x = 106530
Nadmorska višina
609 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
1,00 x 0,89 m
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
14.12.2005 10:25:15
Vpisal
Igor Maher
Datum zadnje spremembe
19.04.2006 11:40:36
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0236 - Čepovan - Spominska plošča graditeljem ceste na Vratih
Tekstovni opis
Betonska napisna plošča je vzidana v obcestno kamnito škarpo, ob lokalni cesti Čepovan - Vrata - Grudnica. Napis nam sporoča, da je spominsko ploščo in cesto zgradila gradbena skupina stotnika Jungerja, dela pa je vodil inženir črnovojništva F. Rõdlbach. Cesta - prijelo se jo je ime "Borojevičeva cesta" - je bila namenjena oskrbi tovorne vojaške žičnice, ki je bila iz Dolenje Trebuše speljana do Cvetreža ("Fasenštelunga") na Banjški planoti.
Prepis sporočila
ERBAUT
V.D.BEFEST.GRUPPE
HPT. JUNGER
BAULT: LDST.ING: F.RÖDLBACH
Interpretacija sporočila
ERBAUT
VON DER BEFESTIGUNGSGRUPPE
HAUPTMANN JUNGER
BAULEITER (BAULEITUNG?): LANDSTURMINGENIEUR F. RÕDLBACH
Prevod interpretacije sporočila
Zgradila
gradbena skupina
stotnika Junger-ja.
Delovodja (vodstvo del?): inženir črnovojništva R. Rõdlbach
Tekstovni opis lokacije
Spominska plošča je postavljena v skalnem useku nad prvim ovinkom ceste, ki se iz zaselka Vrata (Čepovan) dviga proti Lokovcu.
Stanje
Plošča je dobro ohranjena.
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT