OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0026
Ime
Vojščica - Grobnica padlih avstro-ogrskih vojakov na civilnem pokopaliču na Taboru
Sinonimi
Avstrijska piramida na civilnem pokopališču 
Evidenčna številka RKD
4845
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
objekt
Tipološka gesla
grobnica, obeležje vojaški enoti, obeležje žrtvam, spomenik
Gradivo
beton, kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Vojščica
Območja
Bojišče Lokvica, Kostanjevica
y = 396515
x = 76218
Nadmorska višina
316 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
1-3 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
20.08.2005 11:19:07
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
12.01.2008 05:26:27
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0026 - Vojščica - Grobnica padlih avstro-ogrskih vojakov na civilnem pokopaliču na Taboru
Tekstovni opis
Tabor (327 m) leži na južnem delu Vojščice. Na njem je danes civilno pokopališče, med prvo svetovno vojno pa je bil pomembna avstro-ogrska postojanka. Pokopališka kapela je bila uporabljena kot topniška opazovalnica, sam vrh pod nekdanjo cerkvijo svetega Vida pa je bil prevrtan z velikim sistemom kavern. Med vojno so bili cerkev in vsi objekti ob njej, kot tudi taborsko obzidje, popolnoma uničeni.

Na današnjem civilnem pokopališču stoji piramida – grobnica padlih častnikov, pripadnikov 96. pehotnega polka iz Karlovca. Med njimi je tudi ime višjega rezervnega zdravnika, ki je po vsej verjetnosti delal v bližnji vojni bolnici, kjer so se zdravili oboleli za kolero.

Na piramidi so štirje med seboj ločeni napisi, izdelani iz vlitega svinca.
Prepis sporočila
Prvi napis (First Inscription):
IR 96

Drugi napis (Second Inscription):
LEUTNANT I.D.RES.
BOHDAN PEJPEK
GEFALLEN 29.1.1916.

Tretji napis (Third Inscription):
OBERST
RUDOLF RICHTER
+AUGUST. 1915.

Četrti napis (Fourth Inscription):
OBERARZT I.D.R.
Dr. KARL KOVACS
+22.12.1915.

Interpretacija sporočila
Prvi napis (First Inscription):
Infanterieregiment No. 96

Drugi napis (Second Inscription):
LEUTNANT IN DER RESERVE
BOHDAN PEJPEK
GEFALLEN 29.1.1916.

Tretji napis (Third Inscription):
OBERST
RUDOLF RICHTER
+AUGUST. 1915.

Četrti napis (Fourth Inscription):
OBERARZT IN DER RESERVE
Dr. KARL KOVACS
+22.12.1915.
Prevod interpretacije sporočila
prvi napis:
Pehotni polk št. 96
drugi napis:
Rezervni poročnik
BOHDAN PEJPEK
padel 29.1.1916.
tretji napis:
Polkovnik
RUDOLF RICHTER
+AUGUST. 1915.
četrti napis:
Višji rezervni zdravnik
Dr. KARL KOVACS
+22.12.1915.
Tekstovni opis lokacije
Piramida je postavljena v jugozahodnem vogalu civilnega pokopališča na Taboru v Vojščici.
Stanje
Stabilno
Opravljeni posegi
Piramida je bila v letu 2004 nestrokovno očiščena (s peskanjem), tako da so vlite svinčene črke zelo poškodovane. Naročnik posega je bilo (verjetno) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Svoljšak, P., 1994: Soška fronta. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT