OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0196
Ime
Grgarske Ravne - Avstro-ogrski vodnjak v Grgarskih Ravnah
Sinonimi
 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
skupina objektov
Tipološka gesla
kapela, napisna plošča, obeležje vladarju, vodni izvir, vodni zbiralnik, vodno korito, vodovod
Gradivo
beton, kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Nova Gorica
Naselje
Grgarske Ravne
Območja
Bojišče Banjška planota
y = 397444
x = 99427
Nadmorska višina
524 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
27.08.2005 08:58:31
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
20.04.2006 22:32:48
Zadnji spremenil
Simon Kovačič
Opombe
 
A0196 - Grgarske Ravne - Avstro-ogrski vodnjak v Grgarskih Ravnah
Tekstovni opis
Kompleks vodovodnih napeljav, ki ga setavlja več objektov se nahaja na robu naselja Grgarske Ravne. Vhod v vodno zajetje, ki se nahaja za vasjo in je zgrajeno pod zemljo, nosi napis gradbene enote, ki je celoten sistem zgradila. V bližini se nahaja še veliko korito za napajanje živine in pranje perila. Na njegovem osrednjem delu so še vidni sledovi napisa, ki pa so težko berljivi. S pomočjo stare fotografije smo ugotovili, da se je napis glasil "IM KRIEGE GEGEN ITALIEN 1916". Od vodnega zajetja so pod zemljo speljane vodovodne cevi do monumentalnega kompleksa, ki ga krasi lepo korito za vodo nad katerim je kamnita plošča z napisom "PRINZESSIN MARIE ANNA V. PARMA BRUNNEN" ob koritu sta dve kamniti klopi, ob njih pa v kamniti zid vgrajeni napisni plošči z letnicama 1915 - 1916. Pred koritom je postavljeno visoko kamnito obzidje, na katerem stoji rdeča marmornata plošča na katero so italijanski vojaki, medtem ko so prodirali proti robu Banjške planote, dodali še svoj napis.
Vzhodno od vodnjaka je postavljena kapelica.
Prepis sporočila
Napis nad vodnim koritom:
PRINZESSIN
MARIE ANNA
v. PARMA
BRUNNEN

Italijanski napis na obzidju:
La 7.Colonna
Tenentecolonnello Vallo
La 5. Colonna
Maggiore Casatti
vittoriosamente confermandosi
24-8-1917
Interpretacija sporočila
Napis pri koritu za vodo:
Prinzessin Marie Anna von Parma Brunnen

Italijanski napis na obzidju:
La 7.Colonna
Tenentecolonnello Vallo
La 5. Colonna
Maggiore Casatti
Vittoriosamente confermandosi
24-8-1917
Prevod interpretacije sporočila
Napis pri koritu za vodo:
vodnjak princese Marie Anne pl. Parma

Italijanski napis na obzidju:
7. kolona
Podpolkovnik Vallo
5. kolona
Major Casatti
se zmagoslavno potrjujejo
24.8.1917
Tekstovni opis lokacije
Celoten kompleks se nahaja na severovzhodnem robu vasi Grgarske Ravne.
Stanje
Vsi objekti so dobro ohranjeni, kapelica je bila pred nekaj leti obnovljena, napis na koritu ob vodnem zajetju je razbit in nečitljiv.
Opravljeni posegi
Kapelica je bila obnovljena.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Scrimali, Antonio e Furio, 1997: Prealpi Giulie, escursioni e testimonianze sui monti della Grande Guerra. Panorama. Trento.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT