OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0002
Ime
Kostanjevica - Boroeviæev prestol
Sinonimi
Borojeviæev kamniti stol, Karlov stol 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
skupina objektov
Tipološka gesla
balvan, obeležje vojaškemu poveljniku
Gradivo
kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
1915 - 1916
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Kostanjevica
Območja
y = 393340
x = 80750
Nadmorska višina
292 m
Način določitve koordinat
na računalniku s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnih kart v merilu 1:5000 ali 1:10.000
Ocena natančnosti koordinat
1-3 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
21.08.2005 22:07:59
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
13.08.2008 05:58:42
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
A0002 - Kostanjevica - Boroeviæev prestol
Tekstovni opis
Borojeviæev prestol (Karlov – Borojeviæev kamniti stol) je dobil ime po poveljniku 5. avstro-ogrske armade Svetozaru Borojeviæu von Bojni. Ime se je uveljavilo v 70-tih letih, prej so ga imenovali tudi Karlov stol. Stol naj bi bil namenjen cesarju Karlu, ki naj bi prišel na inšpekcijski pregled tam stacioniranih enot. Verjetno nista ne eden ne drugi poveljnik sedela na tem stolu.

Ob desni strani je vklesan priimek Pristan, ki je verjetno priimek tistega, ki je »stol« izklesal. Na strani, ki gleda proti severu (hrbtna stran) je zelo slabo razpoznaven napis.

Spomenik je bil obnovljen leta 2000. Obnovo je financirala Občina Miren-Kostanjevica s pomočjo programa PHARE.
Prepis sporočila
PRISTAN
Interpretacija sporočila
PRISTAN
Prevod interpretacije sporočila
PRISTAN, verjetno ime "avtorja" prestola
Tekstovni opis lokacije
Stol najdemo levo ob makadamski cesti, ki pod Cerjem pelje od Lokvice proti Kostanjevici. Sledimo makadamski cesti, ki iz Lokvice vodi proti vrhu Cerja. Po približno 450 m se odcepi dobra makadamska cesta desno proti vzhodu. Čez približno 1300 m najdemo na desni strani spomenik - kažipot in zraven njega "Borojeviæev prestol".
Stanje
Kamniti prestol je dobro ohranjen.
Opravljeni posegi
Spomenik-kažipot pri kamnitem prestolu je bil obnovljen leta 2000. Obnovo je financirala Občina Miren-Kostanjevica s pomočjo programa PHARE.
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Sedmak, D., 2000: Naši kraji 1915 - 1917. Občina Miren - Kostanjevica. Miren.
Simiæ, M., 1996: Po sledeh soške fronte. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT