OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT
 
NOVICE FORUM GALERIJE
     
Vstopna stran
Identifikacija
 
Evidenčna številka
A0024
Ime
Temnica - Avstro-ogrski napis "Majsai kav." nad vhodom v kaverno
Sinonimi
Kaverna Majsai 
Evidenčna številka RKD
ni podatka
 
Opis
 
Vrsta
nepremična kulturna dediščina
Tip
memorialna dediščina
Obseg
predmet
Tipološka gesla
kaverna, napisni kamen
Gradivo
beton, kamen
Poreklo
avstro-ogrsko
Leto nastanka
0
Lastništvo
ni podatka
 
Lokacija
 
Država
Slovenija
Občina
Miren - Kostanjevica
Naselje
Temnica
Območja
Bojišče Kostanjevica, Vojščica
y = 397355
x = 80526
Nadmorska višina
453 m
Način določitve koordinat
na terenu s pomočjo GPS sprejemnika
Ocena natančnosti koordinat
3-10 m
Način določitve nadmorske višine
določena s pomočjo digitalnega modela reliefa
Izmere
ni podatka
Karta TTN
Karta TK25
 
Zemljevid lokacije
 
 
 
Opombe
 
Datum vpisa
20.08.2005 07:43:11
Vpisal
Simon Kovačič
Datum zadnje spremembe
14.11.2007 11:03:48
Zadnji spremenil
Ivan Jurkovič
Opombe
 
A0024 - Temnica - Avstro-ogrski napis "Majsai kav." nad vhodom v kaverno
Tekstovni opis
Napis je vklesan v skalo nad vhodom v kaverno, ki so jo izdelali pripadniki ogrskih enot na Krasu.
Prepis sporočila
Majsai Kav.
Ėletbiztosí-
tás
I
Interpretacija sporočila
Majsai Kaverna
Ėletbiztosítás I
Prevod interpretacije sporočila
Majsai kaverna
Zavarovanje za življenje I
Tekstovni opis lokacije
Kaverna z napisom nad vhodom je pod potjo, ki se na sedlu med Trešnikom (kota 502) in Lesenjakom odcepi z makadamske ceste na jug.

Z lokalne ceste Renče - Temnica na sedlu pod Renškom vrhom zavijemo na severna pobočja Trešnika in jih prečimo do sedla, kjer zavijemo desno. 200 m od odcepa zagledamo na levi strani vhode v kaverne, ki so jih skopali pod cesto. Spustimo se pred spodnji vhod in desno zgoraj poiščemo vklesani napis.
Stanje
Opravljeni posegi
Povezanost z drugimi vpisi
Viri in literatura
Persegati, N. - Scrimali, A., 2003: Il Carso dimenticato. in proprio. Trieste.
Bližnji muzeji
Zanimive povezave
Opombe
Ime Majsaj se pojavlja tudi pri vpisu pod ev. številko 0018.
Fotografije
 
Opis št. ima vnešenih fotografij - naraščajoče po datumu nastanka.
 
 
Komentarji in pripombe
 
Ste pri prebiranju opisa naleteli na napako, pomanjkljivost ali neažurnost informacij, morda veste o objektu, območju ali muzeju več, kot je zapisano? Vaši komentarji, pripombe in vsebinske dopolnitve so zaželjeni; zapišite jih na naš spletni forum in po potrditvi informacij bomo z njimi dopolnili evidenčni opis.

Vpišite komentarSkupaj: 0
 
OBJEKTI OBMOČJA MUZEJI
VIRI POVEZAVE PROJEKT